Bewonerscommissie KwaZeGa

 

Wie zijn wij?

Wij zijn ongeveer 10 bewoners van de flats aan de Kwango-, Zebra- en Gambiadreef. Samen vormen we een bewonerscommissie, die zich inzet voor de belangen van alle bewoners. We hebben een overeenkomst gesloten met Bo-Ex, onze verhuurder. Dat betekent dat we namens de bewoners gesprekspartner voor Bo-Ex en de gemeente zijn over het wonen op deze mooie plek in Overvecht.

 

Wat doen we?

De vier flatgebouwen zijn de afgelopen twee jaar behoorlijk opgeknapt. Alle woningen zijn voorzien van een nieuwe keuken en nieuw sanitair. In 2013 wordt de tweede fase van de renovatie uitgevoerd. Daarbij wordt vooral de buitenkant aangepakt. De entrees worden vergroot, de gevels geïsoleerd en de lift doorgetrokken naar de begane grond.

Als bewonerscommissie hebben we een belangrijke vinger in de pap bij het opstellen van deze plannen. We maken daarbij ook afspraken met Bo-Ex over een zorgvuldige uitvoering.

Verder nemen we deel aan de jaarlijkse rondgangen met Bo-Ex en de gemeente. Daarbij worden (onderhouds)problemen bekeken en afspraken gemaakt over herstel en verbetering. U kunt als huurder ook deelnemen aan deze rondgangen.

 

Contact met de achterban

De bewonerscommissie brengt erkele keren per jaar een Nieuwsbrief uit, die onder alle huurders verspreid wordt.

Ook heeft de bewonerscommissie spreekuren gehouden ten tijde van de uitvoering van de renovatie. Als de tweede fase wordt uitgevoerd willen we dat weer gaan doen.

Nieuwe bewoners worden indien mogelijk bezocht en krijgen een bloemetje als welkom.

In principe is er eens per jaar een bijeenkomst waar alle bewoners voor uitgenodigd worden, om de plannen voor de toekomst te bespreken. Tot nog toe werden deze meestal in samenwerking met Bo-Ex georganiseerd.

 

Hoe kunt u als bewoner ons bereiken?

Wij zetten ons in voor de behartiging van de belangen van de bewoners. Als u tegen problemen aanloopt waar u met Bo-Ex niet uitkomt, proberen wij u verder te helpen. Voor deze en andere zaken kunt u per e-mail contact opnemen met de bewonerscommissie, via info@kwazega.nl.

 

Nuttige links

 

Klachten

Als u huurder bent van het complex en klachten hebt, kunt u deze het beste melden bij de juiste afdeling.

 

Heeft u een klacht over de schoonmaak van uw portiek?

Bel Meerwijk: (030) 262 48 04

 

Problemen met verwarming?

Verstopte afvoer?

Kapotte ruit?

Bel Bo-Ex Klantenservice:

(030) 282 78 88

Met spoed hulp nodig?

24 uur per dag bereikbaar!

Meer informatie zie website Bo-Ex.

 

Wijkbureau Overvecht

Wijkbureau Overvecht is het aanspreekpunt van de gemeente Utrecht in de wijk en weet wat er speelt en heeft een goed netwerk in de wijk.

Bij het wijkbureau kunt u onder andere terecht voor:

 

  • Meldingen over het onderhoud van speelplekken, straten en groen, veiligheid en verkeer, moet er iets opgeruimd of gerepareerd worden?
  • De plek waar u uw plannen voor het verbeteren van uw buurt kwijt kunt. Wensen, vragen en ideeën over de gemeente en de wijk Overvecht
  • Plannen voor de wijk zoals het wijkactieprogramma Doe Mee in Overvecht, wijkvisie, sociale wijkontwikkeling, wijkanalyse, wijkverkeersplan en de ruimtelijke visie
  • Zaken die bij u in de buurt of straat spelen
  • Het afhalen van fietstochten en wandeling park De Gagel.
  • Aanvragen doen uit het leefbaarheidsbudget
  • Het wijkspreekuur met wijkwethouder Rinda den Besten
  • Hoe u met de wijkraad Overvecht in contact kunt komen

 

Het adres:

 

Wijkbureau Overvecht

Zamenhofdreef 17

3562 JT Utrecht

tel: 286 00 00

Openingstijden:

maandag tot en met vrijdag

van 9.00 tot 17.00 uur

 

STOK

De bewonerscommissies van Bo-Ex hebben zich verenigd in de huurdersvereniging STOK. Deze behartigt de algemene belangen van de huurders. Bewonerscommissie KwaZeGa is ook lid. Voor meer informatie zie de website van STOK.