KwaZeGa

KwaZeGa staat voor Kwango-, Zebra- en Gambiadreef in Overvecht (Utrecht). Dit zijn 348 huurwoningen in vier 10-hoog flats van corporatie Bo-Ex.

 

 

Bewonerscommissie

De huurders hebben zich georganiseerd in een bewonerscommissie, die regelmatig overleg voert met Bo-Ex, de gemeente en andere instellingen. Voor meer info zie de pagina Bewonerscommissie.

 

Nieuwsbrief december 2013

Op 18 december is weer een nieuwsbrief gemaakt die daarna in de flats wordt verspreid. De belangrijkste onderwerpen waren:

 

- Verslag bewonersavonden Tweede fase op 3 en 4 december

- Babbeltrucs

- Stooktips

- Portieken schoonmaken

- Zelf meer groen in de wijk

- Balkontuinen

- Gezocht: leden bewonerscommissie en contactpersonen per portiek

- Huurderspanel Bo-Ex

 

U kunt de hele nieuwsbrief hier bekijken.

Documenten en nieuwsbrieven

U kunt op deze website diverse documenten over ons complex vinden. Ook worden de laatste nieuwsbrieven van de bewonerscommissies hier gepubliceerd.

Zie de pagina documenten.

 

Website

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze website, kunt een een e-mail sturen naar de webmaster.

Nieuws

 

Uitslag draagvlakmeting achteringangen

De resultaten van de enquête over het wel of niet maken van de achteringangen zijn bekend. De belangrijkste conclusies zijn als volgt:

 

  1. Ruim driekwart van de bewoners heeft een geldig formulier ingeleverd.
  2. De eis voor voldoende draagvlak was dat een meerderheid van de ja- en nee-stemmers vóór moest hebben gestemd. Er blijkt in beide complexen een ruim voldoende draagvlak voor het aanbrengen van achteringangen (gemiddeld 78%).
  3. De voor- en tegenstanders zijn gelijkmatig verdeeld over de twee complexen.

 

De volledige uitslag en een toelichting vindt u in bijgaande rapportage.

 

Verslag bewonersavonden Tweede fase

Op 3 en 4 december jl. werden de informatiebijeenkomsten voor de bewoners van KwaZeGa gehouden in de Jeruelkapel aan de Ivoordreef.

 

Projectleider André van Leeuwen vertelde wat de bedoeling van de tweede fase van het groot onderhoud is, zoals betere isolatie en vernieuwen van de lift en entree. Daarna liet de architect plaatjes zien hoe de gevels en de entrees er in de nieuwe situatie uitzien. De aannemer Plegt-Vos gaf aan welke werkzaamheden worden uitgevoerd en in welke volgorde de woningen worden aangepakt.

 

Begonnen wordt met een “warme opname” van de situatie in elke woning samen met de bewoner. De aannemer komt dan vertellen en met u doornemen wat er met het opknappen gaat gebeuren in uw flat.

 

Vervolgens vertelde mevrouw Esselink van de gemeente Utrecht dat ook de woonomgeving wordt opgeknapt. Er komt betere openbare verlichting en rondom de flats wordt nieuwe beplanting aangebracht.

 

Tenslotte komt er een Gemeenschappelijke Satelliet Ontvanger-installatie, waar de huidige bewoners kostenloos op aangesloten kunnen worden. De bestaande schotels moeten weggehaald worden, in plaats daarvan komen er schotels op het dak aan de Gambiadreef.

 

Vragen

Er kwamen op de informatieavonden verschillende vragen en opmerkingen van de bewoners over het leeghalen van de bergingen en de aanpassingen van de entrees en lift. Zo hebben sommige portieken een soort liftje bij de entree waarmee je een scootmobiel naar de bergingen kunt rijden. Bo-Ex gaf aan dat de bewoners de scootmobiel in principe in de eigen woning moeten parkeren.

 

Verder komen er tijdelijke bergingen waar de bewoners hun spullen in kunnen opslaan als hun gewone berging wordt opgeknapt en komt er een vuilcontainer zodat u meteen een grote opruiming kan houden.

 

Andere vragen gingen bijvoorbeeld over tocht bij de voordeur (dit wordt bij de warme opname bekeken), het weghalen van asbest, vervangen van glas achter de verwarming door dichte panelen en de zonweringen. De zoneweringen moeten eraf gehaald worden en kunnen na de opknapbeurt alleen nog onder aan het balkon van de bovenliggende woning worden opgehangen.